phương pháp đo độ bóng màng sơn theo TCVN 2101-1993

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 2101 – 1993 SƠN PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BÓNG CỦA MÀNG  Paints Measurement of specular gloss of film  Tiêu chuẩn này quy định phương pháp đo độ bóng của màng với...

Phương pháp kiểm tra độ bóng của màng sơn

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp đo độ bóng của màng với các góc độ hình học 200 , 600. - Loại góc hình học 600 áp dụng cho tất cả các...

Phương pháp xác định độ cứng màng sơn

Giới thiệu Độ cứng màng sơn là một chỉ tiêu quan trọng trong việc đánh giá chất lượng của lớp màng trên các vật liệu được phủ. Qua yếu tố độ...

Phương pháp xác định độ bám dính màng sơn

Giới thiệu Độ bám dính của màng sơn và vật liệu phủ được xem là một trong những chỉ tiêu chất lượng quan trọng trong việc đánh giá độ bền của lớp...