Khái niệm về công nghệ hóa học

1.1 Công nghệ hóa học

Công nghệ hóa học là nghiên cứu các quá trình làm thay đổi thành phần và cấu trúc nội tại của các chất, thực hiện bằng các phản ứng hóa học

Qúa trình công nghệ hóa học bao gồm 3 giai đọan:

1-Đưa các cấu tử vào vùng phản ứng

2- Thực hiện các phản ứng hóa học

3- Đưa sản phẩm phản ứng ra khỏi vùng phản ứng

1.2 Phân loại các quá trình công nghệ hóa học

  • Theo nguyên liệu hoặc sản phẩm
  • Theo trạng thái tập hợp của các chất phản ứng
  • Theo các tham số của chế độ kỹ thuật
  • Theo dạng năng lượng của quá trình sản xuất
  • Theo đặc trưng của thiết bị

1.3 Đối tượng nghiên cứu của công nghệ hóa học

  • Chế biến những chất có trong tự nhiên mà còn tạo ra các chất hoàn toàn mới không có trong tự nhiên
  • Nghiên cứu các biện pháp và điều kiện chế biến nguyên liệu thành các thành phẩm
  • Xác định hiệu quả kinh tế kỹ thuật
  • Các vấn đề về tổ chức lao động, quản lý sản xuất, kiểm tra sản xuất và kiểm tra chất lượng
  • Phối hợp với những ngành sản xuất khác khắc phục ô nhiễm môi trường

1.4 Đặc điểm của ngành công nghiệp hóa học

-Ngành dùng nhiều nguyên vật liệu

-Tiêu thụ nhiều năng lượng

-Đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao

-Năng suất lao động cao, lãi nhiều

-Phụ thuộc vào phát triển của nghiên cứu cơ bản

-Phụ thuộc vào trình độ điện khí hóa, cơ khí hóa và tự động hóa

1.5 Công nghiệp hoá chất trong nền kinh tế quốc dân

-Ngành năng động nhất

-Vai trò đòn bẩy đẩy mạnh tiến bộ khoa học kỹ thuật

-Góp phần quan trọngđảm bảo nhu cầu sinh họat của con người

-Thúc đẩy tiến bộ kỹ thuật của các ngành khoa học và kinh tế khác

1.6 Phương hướng phát triển ngành hóa học

-Tăng công suất thiết bị

-Thực hiện các quá trình tuần hoàn kín

-Liên hiệp giữa các xí nghiệp

-Cơ khí hóa và tự động hóa các quá trình sản xuất

-Tận dụng phế thải, chống ô nhiễm môi trường

1.7 Một số biện pháp mới trong kỹ thuật hóa học

-Các quá trình quang hóa

-Sử dụng siêu âm

-Các quá trình bức xạ

-Các quá trình plasma

-Các quá trình hóa sinh

1.8 Tốc độ quá trình hóa học

+ Công thức tốc độ của quá trình:

               U=k.F.∆C

-k là hệ số tốc độ

-F bề mặt tiếp xúc  pha

-∆C động lực của quá trình, trong dung dịch là hiệu số nồng độ, trong pha khí là hiệu số áp suất ∆P

+ Các biện pháp để tăng tốc độ của quá trình:

-Tăng động lực ∆C của quá trình

  – Tăng nồng độ của quá trình

  – Điều chỉnh áp suất

  -Điều chỉnh nhiệt độ

-Tăng hệ số tốc độ

-Tăng nhiệt độ

-Dùng xúc tác

-Tăng khuấy trộn

-Tăng bề mặt tiếp xúc pha

Leave a Reply

Your email address will not be published.