KỸ THUẬT SẢN XUẤT MỘT SỐ HỢP CHẤT CAO PHÂN TỬ

11.1. Khái niệm và các hợp chất cao   phân tử:

11.1. Khái niệm và các hợp chất cao   phân tử:
– Chất có khối lượng phân tử lớn.
– Sản xuất bằng trùng hợp dây chuyền, trùng hợp phân bậc, trùng ngưng, chuyển hóa hóa học.

11.2. Sản xuất polyetilen.

– P.E chất rắn, trắng, trong, không dẫn nhiệt, điện không cho khí, nước thấm qua.

– Chia P.E làm 3 loại:

+ P.E tỷ trọng thấp : 0,91  0,935 g/cm3 mạch nhánh

+ P.E tỷ trọng thấp : 0,91  0,94 g/cm3 mạch thẳng

+ P.E tỷ trọng cao : 0,94  0,97 g/cm3 mạch thẳng, phân tử khối cao.

11.2.1. Các phương pháp sản xuất P.E 

+ Trùng hợp ở áp suất cao:

nCH2 = CH2 →  (- CH2 – CH2 -)n
– Tốc độ trùng hợp, hiệu suất phụ thuộc vào nhiệt độ, áp suất, chất khối mào, độ sạch của khí.

– Trùng hợp trong thiết bị ống, khơi mào bằng oxi 0,05 – 1% áp suất 150 – 350 MPa, 200 – 350 MPa, 200 – 300oC, hiệu suất 95  97%.

– Trùng hợp trong thiết bị khuấy, cao 5  6m khuấy liên tục, nhiệt độ < 80oC.
+ Trùng hợp ở áp suất thấp:

– Trùng hợp trong dung dịch: áp suất 2-8 MPa, nhiệt độ 130 – 175oC, dung môi hexan và xiclohexan, xúc tác phức xiclopentađien trên clorua kim loại chuyển tiếp.

– Trùng hợp huyền phù. Xúc tác titan tetra clorua và nhôm trietyl, dung môi là xăng, áp suất 2-3 MPa, nhiệt độ 60 – 100oC.

– Trùng hợp trong pha khí ở 80  100oC, áp suất 2MPa, hiệu suất cao.11.3. Sản xuất polyvinylclorua

– P.V.C là nhựa nhiệt dẻo, bền với axit, kiềm và muối.

– P.V.C hóa dẻo và không hóa dẻo.

– Được điều chế theo phương pháp trùng hợp có chất khơi mào.11.3.1. Phương pháp trùng hợp P.V.C

+ Phương pháp nhũ tương:

– Dung môi nước, khơi mào là H2O2, pensunfat kim loại kiềm.

+ Trùng hợp PVC theo phương pháp huyền phù trong nước.

– Tỷ lệ H2O/VC : 1/1,1  0,9/1. Khơi mào là Peoxit benzoyl 0,3  0,7% so với VC; nhiệt độ 45oC áp suất 5-8 at11.4. Sản xuất nhựa phenol fomandehit.

– Loại nhựa kết dính sử dụng trong cơ khí, chế tạo dưới dạng keo chế tạo tấm, đường ống, sơn dầu, vật liệu ép…
– Nguyên liệu là phenol và andehit
– Urotropin được dùng để đóng rắn.11.4.1. Quá trình trùng ngưng phenol và focmandehit

– Sản xuất dưới hai dạng novalac (mạch thẳng) và rezol (mạch không gian)

+ Sản xuất novalac.- Tỷ lệ phenol / focmandehit: 6/5 hay 7/6- Đun nóng hỗn hợp 50  60oC khống chế pH = 1,6  2.

– Khuấy trộn, nhiệt độ lên đến 90  100oC thì ngưng.

– Tỷ trọng đạt 1,17 – 1,20 g/cm3. nếu chưa đạt giữ sôi đến khi đạt tỷ trọng.

+ Sản xuất nhựa rezol.
– Tỷ lệ phenol / focmandehit : 6/7 nếu nhựa đúc tỷ lệ: 1/2  3, pH = 7, nhiệt độ 60 – 65oC sau đó tăng 96 – 98oC.

Leave a Reply

Your email address will not be published.