Kích thước một tủ so màu và vị trí các bóng đèn trong tủ so màu

Tủ so màu được thiết kế với các nguồn sáng được tuỳ chọn thay đổi từ 4 nguồn sáng, 5 nguồn sáng và 6 nguồn sáng, tương ứng với đó là kích thước lên tới 1310 mm dành cho bóng 120 cm

Ở đây chúng ta sẽ tìm hiểu các kích thước tủ so màu tương ứng với tủ so màu

Tủ so màu 4 nguồn sáng 

Tủ so màu 4 nguồn sáng được thiết kế cho việc hỗ trợ tối đa 4 loại bóng đèn tương ứng với các nguồn sáng, chính vì thế tủ nhỏ hơn các tủ khác trong dòng tủ so màu

Tủ so màu 4 nguồn sáng có kích thước : 710*405*570 mm, tương ứng với 4 nguồn sáng là D65, TL84, UV và F

Tủ so màu 5 nguồn sáng 

Tủ so màu 5 nguồn sáng được thiết kế cho việc hỗ trợ tối đa 5 loại bóng đèn tương ứng với các nguồn sáng, dòng tủ này là phổ biến tại Việt Nam trong các lĩnh vực cần đến so màu

Tủ so màu 5 nguồn sáng có kích thước : 710*405*570 mm, tương ứng với 4 nguồn sáng là D65, TL84, UV, CWF và F

Tủ so màu 6 nguồn sáng 

Tủ so màu 6 nguồn sáng được thiết kế cho việc hỗ trợ tối đa 6 loại bóng đèn tương ứng với các nguồn sáng, dòng tủ này là phổ biến tại Việt Nam trong các lĩnh vực cần đến so màu

Tủ so màu 6  nguồn sáng có kích thước : 710*405*570 mm, tương ứng với 6 nguồn sáng là D65, TL84, UV, CWF , TL83 và F

Tủ so màu kích thước lớn : dành cho bóng 120 cm

Tủ so màu kích thước lớn dành cho các yêu cầu về việc cần đến không gian so màu lớn cho các mẫu vô cùng lớn hoặc cho 2 người làm việc trực tiếp.

Tủ so màu 6  nguồn sáng có kích thước : 1310*600*800 mm, tương ứng với 6 nguồn sáng là D65, TL84, UV, CWF , TL83 và F.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.