Tần suất sử dụng bóng đèn d65 thế nào là hợp lý , và khi nào ta cần thay bóng đèn d65

Câu hỏi này luôn được đề xuất khi khách hàng được trang bị bóng đèn d65, bởi dĩ nhiệt độ màu của bóng đèn d65 là yếu tố không dễ để kiểm soát, theo thời gian và tần xuất sử dụng bóng sẽ bị giảm nhiệt độ màu đi, khi đó người sử dụng cần thay bóng để đảm bảo công việc.

Nhưng mỗi nơi lại sử dụng bóng đèn d65 theo tần suất sử dụng khác nhau, dẫn đến thời gian để thay bóng đèn d65 tương ứng với tần suất đó cũng khác nhau

Để tránh cho khách hàng bị rối trong vấn đề này, hãng Philip đã tiến hành nghiên cứu qua hàng loạt các công ty và ngành sử dụng bóng đèn d65, và họ đã đưa ra giải pháp cần thiết cho vấn đề này như sau.

  • Sau 2000h sử dụng, tuổi thọ của bóng còn 93% so với tuổi thọ ban đầu, khi đó người sử dụng vẫn có thể xài được bóng, tuy nhiên lúc này bóng đã giảm đi về nhiệt độ màu, cần phải thay bóng.
  • Sau 4000h sử dụng, tuổi thọ của bóng còn 90% so với tuổi thọ ban đầu, khi đó người sử dụng vẫn có thể xài được bóng, tuy nhiên lúc này bóng đã giảm đi về nhiệt độ màu, cần phải thay bóng.
  • Sau 6000h sử dụng, tuổi thọ của bóng còn 88% so với tuổi thọ ban đầu, bóng đã bị giảm mạnh về nhiệt độ màu,không thể sử dụng để so màu, nhưng vẫn có thể dung để thắp sáng trong phòng làm việc hoặc nơi không cần so màu, cần phải thay bóng.
  • Sau 8000h sử dụng, tuổi thọ của bóng còn 85% so với tuổi thọ ban đầu, bóng đã bị giảm mạnh về nhiệt độ màu,không thể sử dụng để so màu, nhưng vẫn có thể dung để thắp sáng trong phòng làm việc hoặc nơi không cần so màu, cần phải thay bóng.
  • Sau 12000h sử dụng, tuổi thọ của bóng còn 82% so với tuổi thọ ban đầu, bóng đã bị giảm mạnh về nhiệt độ màu,không thể sử dụng để so màu, nhưng vẫn có thể dung để thắp sáng trong phòng làm việc hoặc nơi không cần so màu, cần phải thay bóng.
  • Sau 16000h sử dụng, tuổi thọ của bóng còn 80% so với tuổi thọ ban đầu, bóng đã bị giảm mạnh về nhiệt độ màu,không nên sử dụng cho bất cứ mục đích nào cả, vì bóng đã chuẩn bị hư, dễ cháy bóng, có thể gây chập điện.
  • Sau 20000h sử dụng, tuổi thọ của bóng còn 78% so với tuổi thọ ban đầu, bóng đã bị giảm mạnh về nhiệt độ màu,không nên sử dụng cho bất cứ mục đích nào cả, vì bóng đã chuẩn bị hư, dễ cháy bóng, có thể gây chập điện.

Kết luận : Theo hãng Philip, sau quá trình sử dụng bóng đèn d65 nếu còn có hiệu suất 95% thì người sử dụng nên chuẩn bị thay bóng đèn d65 , vì lúc này bóng sẽ dễ gây nên sai sót cho quá trình sử dụng, thời gian thích hợp là 1200 giờ sử dụng.

Leave a Reply

Your email address will not be published.