Các loại bóng đèn Day Light dành cho tủ so màu

Giới thiệu

Trên thị trường hiện nay, các loại bóng đèn dành cho so màu được phát triển rất nhiều, với các chủng loại, kích thước, công suất , nhà sản xuất khác nhau.

Để lựa chọn ra một loại bóng cụ thể thì khả năng đánh giá yếu tố phù hợp của từng loại bóng đến công việc so màu vô cùng quan trọng, do đó, người sử dụng cần có lựa chọn thích hợp khi chọn bóng đèn cho so màu

Ở đây chúng ta sẽ xét đến loại bóng đèn cơ bản nhất trong các lĩnh vực in ấn, sơn phủ hay may mặc, là loại bóng đèn được sử dụng phổ biến cho so màu.

Các loại bóng đèn Daylight

Bóng đèn Daylight được sử dụng cho việc mô phỏng một thời khắc nào đó trong ngày của ánh sáng mặt trời, mà tại thời điểm đó nhiệt độ màu của ánh sáng mặt trời được mô tả với khả năng chính xác cao.

Để làm được điều đó, bóng đèn Daylight được thiết kế với khả năng mô tả chính xác và phù hợp nhất các yếu tố về nhiệt độ màu, công suất đèn phù hợp cho các thời khắc mục tiêu của bóng.

Bóng đèn D65

Bóng đèn D65 được thiết kế cho tủ so màu, mục đích mô phỏng nhiệt độ màu tại 6500K, thời khắc trong ngày mà nhiệt độ màu của ánh sáng mặt trời rơi vào tầm 6500K.

Bóng đèn D65 được sử dụng phổ biến trong tủ so màu, ở các lĩnh vực sơn phủ, in ấn, may măc, giày da,…. Do khả năng đáp ứng được vô cùng nhiều mẫu thử và khả năng tạo ánh sáng chuẩn tốt nhất cho người sử dụng phân biệt được sự thay đổi màu hay sự khác biệt của các mẫu ngành sơn hoặc in ấn.

Bóng đèn D75

Bóng đèn D75 được thiết kế cho mục đích mô phỏng nhiệt độ màu tại 7500K, thời khắc trong ngày mà nhiệt độ màu của ánh sáng mặt trời rơi vào tầm 6500K.

Bóng đèn D75 được sử dụng phổ biến trong tủ so màu dành cho các lĩnh vực sơn phủ, in ấn, may măc, giày da,…. Do khả năng đáp ứng được vô cùng nhiều mẫu thử và khả năng tạo ánh sáng chuẩn tốt nhất cho người sử dụng phân biệt được sự thay đổi màu hay sự khác biệt của các mẫu ngành sơn hoặc in ấn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.