Monthly Archives: June 2022

Phát triển các lý thuyết về thị giác màu sắc

Mặc dù Aristotle và các nhà khoa học cổ đại khác đã viết về bản chất của ánh sáng và thị giác màu sắc, nhưng phải đến Newton, ánh sáng mới được xác định là nguồn gốc của cảm giác màu sắc. Năm 1810, Goethe xuất bản Lý thuyết toàn diện về màu sắc, trong […]

Tính chất vật lý của màu sắc

Bức xạ điện từ được đặc trưng bởi bước sóng (hoặc tần số) và cường độ của nó. Khi bước sóng nằm trong vùng quang phổ khả kiến ​​(dải bước sóng mà con người có thể cảm nhận được, khoảng từ 390 nm đến 700 nm), nó được gọi là “ánh sáng khả kiến”. Hầu […]