Ánh sáng

Ánh sáng hoặc ánh sáng nhìn thấy là bức xạ điện từ trong một phần của phổ điện từ mà mắt người cảm nhận được. , giữa tia hồng ngoại (có bước sóng dài hơn) và tia cực tím (có bước sóng ngắn hơn)

Trong vật lý, thuật ngữ “ánh sáng” có thể đề cập rộng hơn đến bức xạ điện từ có bước sóng bất kỳ, cho dù có thể nhìn thấy được hay không. Theo nghĩa này, tia gamma, tia X, vi sóng và sóng vô tuyến cũng là ánh sáng. Các tính chất cơ bản của ánh sáng là cường độ, hướng truyền, phổ tần số hoặc bước sóng và sự phân cực. Tốc độ của nó trong chân không, 299 792 458 mét một giây (m / s), là một trong những hằng số cơ bản của tự nhiên. Giống như tất cả các loại bức xạ điện từ, ánh sáng nhìn thấy lan truyền bởi các hạt cơ bản không khối lượng được gọi là photon đại diện cho lượng tử của trường điện từ, và có thể được phân tích dưới dạng sóng và hạt. Nghiên cứu về ánh sáng, được gọi là quang học, là một lĩnh vực nghiên cứu quan trọng trong vật lý hiện đại.

Nguồn ánh sáng tự nhiên chính trên Trái đất là Mặt trời. Trong lịch sử, một nguồn ánh sáng quan trọng khác của con người là lửa, từ lửa trại cổ đại cho đến đèn dầu hiện đại. Với sự phát triển của hệ thống đèn điện và hệ thống điện, đèn điện chiếu sáng đã thay thế hiệu quả ánh sáng đèn lửa.

Leave a Reply

Your email address will not be published.