Máy đo độ bóng 1 góc KSJ – MG6-F1 Gloss meter at 60 degree (Resolution at 0.1GU )