Hiệu chuẩn cốc đo độ nhớt như thế nào

Cốc đo độ nhớt được sử dụng với tần suất cao và thời gian lâu cần được xác định lại độ chính xác của cốc đo độ nhớt. Để làm được điều này thì người sử dụng có thể nghĩ tới việc kiểm tra bằng một trung tâm phân tích độc lập như trung tâm đo lường chất lượng tại Việt Nam hoặc bất cứ trung tâm phân tích kiểm định nào có khả năng đáp ứng tiêu chuẩn kiêm tra này.

MEASURING VISCOSITY: ZAHN CUP
Paint flows through a hole in the cup bottom .
The cup is dipped into a liquid sample and then lifted out. The time the liquid takes to drain through the hole, at the point of break in the flow, is measured and converted into units of dynamic viscosity.

Nếu yêu cầu về kiểm tra yếu tố độ nhớt là cấp thiết thì người sử dụng cần trang bị thêm dung dịch chuẩn độ nhớt và tự kiểm tra với dung dịch chuẩn cho độ nhớt tại các lần kiểm tra để cho có thể đáp ứng được yêu cầu của mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published.