Máy đo độ ẩm gỗ, vải PT-90D

  • Máy đo độ ẩm gỗ, vải được sử dụng trong việc xác định nhanh chóng độ ẩm của các mẫu sản phẩm hoặc nguyên liệu
  • Máy đo độ ẩm gỗ, vải được sử dụng trong ngành may mặc, sơn, bao bì, in ấn và vật liệu
  • Máy đo độ ẩm gỗ, vải phù hợp với các tiêu chuẩn chất lượng và tiêu chuẩn ngành