Các loại cốc đo độ nhớt phổ biến

Trên thị trường hiện nay, việc tìm kiếm một thiết bị hỗ trợ đo và xác định yếu tố độ nhớt của các sản phẩm ngành sơn, mực in hay dung môi là vô cùng quan trongj.

Bởi việc này ảnh hưởng đến khả năng kiểm tra chất lượng sản phẩm hoặc vật tư đầu vào cho các sản phẩm ngành sơn hoặc mực in.

Do đó, việc trang bị một cốc đo độ nhớt phù hợp là yêu cầu cấp thiết và vô cùng quan trọng đối với người sử dụng khi tiến hành kiểm tra độ nhớt của các sản phẩm trên

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu qua các loại cốc đo độ nhớt và tầm đo cho các mẫu thử trong ngành sơn và mực in.

Cốc đo độ nhớt Zahn

Cốc đo độ nhớt Zahn được thiết kế theo tiêu chuẩn ASTM D4212-93, tại đó độ nhớt của mẫu được xác định qua công thức tính và khả năng đo liên tục nhiều mẫu với nhiều tầm đo khác nhau.

Cốc đo độ nhớt Zahn được thiết kế với các lỗ chảy tương ứng với thang đo và thời gian chảy

Tên cốc Orifice(mm) Viscosity Range(cSt) Flow Time(Sec)
Cốc Zahn số 1 1.92 5 – 60  35-80
Cốc Zahn số 2 2.70 20 -250 20-80
Cốc Zahn số 3 3.85 100 -800 20-80
Cốc Zahn số 4 4.40 200 -1200 20-80
Cốc Zahn số 5 5.40 400 -1800 20-80

Cốc đo độ nhớt Ford

Cốc đo độ nhớt Ford được thiết kế theo tiêu chuẩn ASTM D1200, D333 and D365, tại đó độ nhớt của mẫu được xác định qua công thức tính và khả năng đo liên tục nhiều mẫu với nhiều tầm đo khác nhau.

Cốc đo độ nhớt Ford được thiết kế với các lỗ chảy tương ứng với thang đo và thời gian chảy

Tên cốc Orifice(mm) Viscosity Range(cSt) Flow Time(Sec)
Cốc Ford số 1 2.1 10~35 55~100
Cốc Ford số 2 2.8 25~120 40~100
Cốc Ford số 3 3.4 49~220 30~100
Cốc Ford số 4 4.1 70~370 30~100
Cốc Ford số 5 5.8 200~1200 30~100

Cốc đo độ nhớt DIN

Cốc DIN được thiết kế theo tiêu chuẩn DIN 53211, tại đó độ nhớt của mẫu được xác định qua công thức tính và khả năng đo liên tục nhiều mẫu với nhiều tầm đo khác nhau.

Cốc DIN được thiết kế với các lỗ chảy tương ứng với thang đo và thời gian chảy

Tên cốc Orifice(mm) Viscosity Range(cSt)
Cốc DIN số 1 2 15~30
Cốc DIN số 2 4 112~685
Cốc DIN số 3 6 550~1500
Cốc DIN số 4 8 1200~3000

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.