Tìm hiểu về cốc đo độ nhớt Zahncup

Cốc đo độ nhớt trong việc xác định độ nhớt của các sản phẩm ngành sơn và mực in hay các sản phẩm dung môi là vô cùng quan trọng, do đó các tiêu chuẩn chất lượng được phát triển với nhiều phương pháp đo khác nhau nhằm giúp người sử dụng dễ dàng kiểm tra và xác định yếu tố độ nhớt của các sản phẩm sơn và mực in dễ nhất và tiện dụng nhất cũng như giá thành thấp nhất.

Cốc đo độ nhớt Zahncup được thiết kế nhằm đáp ứng khả năng đo nhanh chóng và linh hoạt các mẫu trong ngành sơn hay mực in, đáp ứng khả năng đo liên tục và đo nhanh chóng cũng như hạn chế sai sót và dễ dàng trong vệ sinh cũng như bảo quản cốc đo độ nhớt Zahncup

Cốc đo độ nhớt Zahncup được thiết kế theo tiêu chuẩn ASTM D4212-93, là tiêu chuẩn chất lượng theo tiêu chuẩn của Mỹ, vốn nổi tiếng về độ chính xác và tính tiện dụng.

Ở đây chúng ta sẽ tìm hiểu sự khác nhau giữa các loại cốc Zahn, và tại sao cốc đo độ nhớt Zahn lại được thiết kế với nhiều mẫu khác nhau như vậy.

Cốc đo độ nhớt Zahncup được chia thành 5 loại chính tương ứng với các thông số kỹ thuật cũng khác hẳn nhau, nhưng vẫn có những nét giống nhau về thông số kỹ thuật như

  • thể tích cốc được xác định tại 44 ml
  • vật liệu được thiết kế cốc đo độ nhớt : thép không gỉ

Cốc đo độ nhớt Zahncup số 1

Cóc đo độ nhớt Zahncup số 1 được thiết kế với mục tiêu dành cho những mẫu quá loãng, với thông số tương ứng là

Tên cốc Orifice(mm) Viscosity Range(cSt) Flow Time(Sec)
Cốc đo độ nhớt số 1 1.92 5 – 60  35-80

Cốc đo độ nhớt Zahncup số 2

Cóc đo độ nhớt Zahncup số 2 được thiết kế với mục tiêu dành cho những mẫu quá loãng, với thông số tương ứng là

Tên cố Orifice(mm) Viscosity Range(cSt) Flow Time(Sec)
Cốc đo độ nhớt số2 2.7 20 – 250  20-80

Cốc đo độ nhớt Zahncup số 3

Cóc đo độ nhớt Zahncup số 3 được thiết kế với mục tiêu dành cho những mẫu quá loãng, với thông số tương ứng là

Tên cốc Orifice(mm) Viscosity Range(cSt) Flow Time(Sec)
Cốc đo độ nhớt số 3 3.85 100-800 20-80

Cốc đo độ nhớt Zahncup số 4

Cóc đo độ nhớt Zahncup số 4 được thiết kế với mục tiêu dành cho những mẫu quá loãng, với thông số tương ứng là

Tên cốc Orifice(mm) Viscosity Range(cSt) Flow Time(Sec)
Cốc đo độ nhớt số 4 4.4 200-1200 20-80

Cốc đo độ nhớt Zahncup số 5

Cóc đo độ nhớt Zahncup số 5 được thiết kế với mục tiêu dành cho những mẫu quá loãng, với thông số tương ứng là

Tên cốc Orifice(mm) Viscosity Range(cSt) Flow Time(Sec)
Cốc đo độ nhớt số 5 5.4 400-1800  20-80

Leave a Reply

Your email address will not be published.