Các loại cốc đo độ nhớt

Cốc đo độ nhớt được thiết kế để đo độ chính xác độ nhớt  của sơn, mực, vecni và các sản phẩm tương tự.

Quá trình luân chuyển thông qua một lỗ thông thường có thể được sử dụng như một phép đo tương đối và phân loại độ nhớt.

Độ nhớt động học đo được này thường được biểu diễn trong vài giây của thời gian lưu thông mà có thể chuyển đổi thành các centistokes (cSt) bằng một máy tính có độ nhớt

Cốc đo độ nhớt được sản xuất bằng cách sử dụng hợp kim nhôm cao cấp với lỗ khoan bằng thép không gỉ (ở đây được chỉ ra), Dòng chảy có sẵn với một loạt các tiêu chuẩn UKAS / ISO 17025 chứng nhận dầu để xác nhận cốc  dòng chảy được đo theo đặc điểm kỹ thuật.

Loại Các loại cốc đo độ nhớt Đường kính lỗ trên cốc đo độ nhớt  Thang đo của cốc đo độ nhớt 
  BS FLOW CUP
BS 3900 (1971) Old Specification (B2)
BS 3900 (1971) Old Specification (B3)
BS 3900 (1971) Old Specification (B4)
BS 3900 (1971) Old Specification (B5)
BS 3900 (1971) Old Specification (B6)
2.38mm (0.09”)
3.17mm (0.12”)
3.97mm (0.16”)
4.76mm (0.19”)
7.14mm (0.28”)
38 – 71cSt
38 – 147cSt
71 – 455cSt
299 – 781cSt
781 – 1650cSt
30 – 300 secs
  DIN FLOW CUP
Din Flow Cup (2mm) – Din 53211
Din Flow Cup (4mm) – Din 53211
Din Flow Cup (6mm) – Din 53211
Din Flow Cup (8mm) – Din 53211
The orifices are manufactured from stainless steel.
2mm (0.08”)
4mm (0.16”)
6mm (0.24”)
8mm (0.31”)
15 – 30cSt
112 – 685cSt
550 – 1500cSt
1200 – 3000cSt
(approximately)
25 – 150 secs
  FORD FLOW CUP
Ford Flow Cup No 1 – ASTM D1200[3]
Ford Flow Cup No 2 – ASTM D1200
Ford Flow Cup No 3 – ASTM D1200
Ford Flow Cup No 4 – ASTM D1200
Ford Flow Cup No 5 – ASTM D1200
The orifices are manufactured from stainless steel.
2.1mm (0.08”)
2.8mm (0.11”)
3.4mm (0.13”)
4.1mm (0.16”)
5.8mm (0.23”)
10 – 35cSt
25 – 120cSt
49 – 220cSt
70 – 370cSt
200 – 1200cSt
55 – 100 secs
40 – 100 secs
30 – 100 secs
30 – 100 secs
30 – 100 secs
  ISO/ASTM FLOW CUP
Flow Cups to BS EN ISO 2431,[4] ASTM D5125
Flow Cups to BS EN ISO 2431, ASTM D5125
Flow Cups to BS EN ISO 2431, ASTM D5125
Flow Cups to BS EN ISO 2431, ASTM D5125
Flow Cups to BS EN ISO 2431, ASTM D5125
The orifices are manufactured from stainless steel.
3mm (0.12”)
4mm (0.16”)
5mm (0.20”)
6mm (0.24”)
8mm (0.31”)
7 – 42cSt
35 – 135cSt
91 – 325cSt
188 – 684cSt
600 – 2000cSt
30 – 100 secs
  AFNOR FLOW CUP
Afnor Flow Cup – 2.5mm – NF T30-014
Afnor Flow Cup – 4mm – NF T30-014
Afnor Flow Cup – 6mm – NF T30-014
Afnor Flow Cup – 8mm – NF T30-014
2.5mm (0.10”)
4mm (0.16”)
6mm (0.24”)
8mm (0.31”)
5 – 140cSt
50 – 1100cSt
510 – 5100cSt
700 – 11500cSt
30 – 100 secs
  FRIKMAR FLOW CUP
Frikmar Flow Cup 2mm
Frikmar Flow Cup 4mm
Frikmar Flow Cup 6mm
Frikmar Flow Cup 8mm
The orifices are manufactured from stainless steel.
2mm (0.08”)
4mm (0.16”)
6mm (0.24”)
8mm (0.31”)
15 – 30 cSt
112 – 685cSt
550 – 1500cSt
1200 – 3000cSt
(approximately)
25 – 150 secs

Leave a Reply

Your email address will not be published.