PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH MÀU SẮC

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH MÀU SẮC

Paints

Method for determination of colour

 
Tiêu chuẩn này quy định phương pháp so sánh trực quan màu của màng sơn thử với mầu của mẫu tiêu chuẩn
1. Dụng cụ
Những tấm sắt tây hoặc tấm kính có kích thước 100 x 300 mm. Mẫu sơn mầu tiêu chuẩn.
2. Tiến hành thử
Quét lên tấm sắt tây hoặc tấm kính mẫu sơn cần thử và mẫu sơn có màu tiêu chuẩn. Sau khi lớp sơn khô, so sánh mẫu thử với màu mẫu tiêu chuẩn dưới ánh sáng tự nhiên.
Khi xác định, đặt tấm mẫu thử giữa hai tấm màu tiêu chuẩn sát hoặc gối lên nhau trên một tờ giấy trắng theo vị trí nằm ngang. Màu của tấm mẫu thử phải theo đúng màu của mẫu chuẩn, Muốn cho việc so sánh được chính xác, thỉnh thoảng nên đảo vị trí các tấm thử trong quá trình so sánh.

Leave a Reply

Your email address will not be published.