Tủ so màu : các nguồn sáng chuẩn trong tủ so màu

Tủ so màu khi được thiết kế với các tiêu chuẩn chất lượng về không gian làm việc, màu nền trong tủ so màu và năng lượng điện tiêu thụ. Yếu tố chuẩn về nguồn sáng được trang bị trong tủ so màu vô cùng quan trọng trong việc đánh giá chất lượng và hiệu quả sử dụng của tủ so màu

Để làm được điều đó, khi thiết kế tủ so màu, nhà sản xuất cần chú ý đến nguồn sáng chuẩn mà họ sẽ trang bị cho tủ so màu. Các nguồn sáng này mô phỏng nhiệt độ màu của các giai đoạn và bước sóng khác trong của mặt trời. Qua đó, việc tích hợp các nguồn sáng chuẩn như bóng đèn D65bóng đèn D50,bóng đèn TL84, bóng đèn UV, bóng đèn F, bóng đèn CWF,… làm tăng hiệu quả sử dụng của tủ so màu

Ở đây chúng ta sẽ xét đến một số nguồn sáng chuẩn, hay gọi dưới tên bóng đèn so màu.

Việc xem xét các yếu tố này giúp cho người sử dụng dễ dàng chọn được nguồn sáng mô phỏng thích hợp với yêu cầu sử dụng của mình.

  • nguồn sáng D65 : bóng đèn d65 với 2 bóng dài 60 cm hoặc dài 120 cm, tuỳ theo kích thước của tủ
  • nguồn sáng D50 : bóng đèn d50 với 2 bóng dài 60 cm hoặc dài 120 cm, tuỳ theo kích thước của tủ
  • nguồn sáng D75 : bóng đèn d75 với 2 bóng dài 60 cm hoặc dài 120 cm, tuỳ theo kích thước của tủ
  • nguồn sáng D35 : bóng đèn d35 với 2 bóng dài 60 cm hoặc dài 120 cm, tuỳ theo kích thước của tủ
  • nguồn sáng TL84 : bóng đèn tl84 với 2 bóng dài 60 cm hoặc dài 120 cm, tuỳ theo kích thước của tủ
  • nguồn sáng TL83 : bóng đèn tl83 với 2 bóng dài 60 cm hoặc dài 120 cm, tuỳ theo kích thước của tủ
  • nguồn sáng U30 : bóng đèn U30 với 2 bóng dài 60 cm hoặc dài 120 cm, tuỳ theo kích thước của tủ
  • nguồn sáng CWF : bóng đèn CWF với 2 bóng dài 60 cm hoặc dài 120 cm, tuỳ theo kích thước của tủ
  • nguồn sáng UV : bóng đèn UV với  1 bóng dài 60 cm hoặc dài 120 cm, tuỳ theo kích thước của tủ
  • nguồn sáng F: bóng đèn F với 4 bóng tròn, vị trí phân bố đều trong tủ để ánh sáng có thể hiển thị dễ dàng nhất cho người sử dụng

Với việc nhận diện các nguồn sáng cơ bản cho tủ so màu, khi trang bị tủ so màu thì chúng ta có thể chọn theo tiêu chuẩn của tủ so màu (5 nguồn hoặc 6 nguồn) hoặc tuỳ chọn thêm các nguồn sáng yêu cầu cho hoạt động sản xuất.

Leave a Reply

Your email address will not be published.