Tủ so màu có đạt hiệu quả sử dụng như mong muốn?

Tủ so màu có đạt hiệu quả sử dụng như mong muốn?

Tủ so màu là thiết bị không thể thiếu trong phòng kiếm tra hoặc nghiên cứu sản phẩm thuộc ngành may mặc, giày da hoặc sơn phủ,…hay các ngành liên quan đến màu sắc và quan tâm đế độ chính xác màu

Tủ so màu có đạt hiệu quả sử dụng như mong muốn?
Tủ so màu có đạt hiệu quả sử dụng như mong muốn?

Tủ so màu có nhiều xuất xứ và kiểu dáng khác nhau, do đó giá thành và hiệu quả sử dụng cũng khác nhau.

Việc đầu tư một số tiền lớn đển trang bị tủ so màu trong phòng kiểm tra chất lượng sản phẩm là yếu tố mà không nhiều công ty chú ý đến. Bởi đôi lúc chính người sử dụng cũng chưa khái niệm và mường tượng về yếu tố màu sắc chuẩn và phương pháp kiểm tra

Điều đó làm cho việc đánh giá mẫu và sản phẩm trở nên khó khăn hơn, gây sai sót và thiệt hại vô cùng lớn nếu mẫu sản phẩm bị duyệt đạt về màu sắc trong khi thực tế lại sai khác.

Việc hàng lô sản phẩm trị giá lớn bị trả hàng sẽ gây thiệt hại vô cùng lớn cho người sử dụng, do đó việc trang bị tủ so màu có ý nghĩa lớn lao trong việc đánh giá chất lượng sản phẩm

Tủ so màu có đạt hiệu quả sử dụng như mong muốn?
Tủ so màu có đạt hiệu quả sử dụng như mong muốn?

Với khả năng tạo không gian tối ưu cho người sử dụng quan sát và đánh giá độ chính xác màu trên mẫu, tủ so màu giúp cho khả năng phân biệt và lựa chọn được dễ dàng hơn

Vậy nên việc trang bị tủ so màu là điều vô cùng quan trọng trong sản xuất và nghiên cứu, việc đặt ra câu hỏi tủ so màu có đạt hiệu quả sử dụng như mong muốn đã có câu trả lời. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.