Color deficiency

Nếu một hoặc nhiều loại tế bào hình nón cảm nhận màu sắc của một người bị thiếu hoặc phản ứng kém hơn bình thường với ánh sáng tới, người đó có thể phân biệt được ít màu hơn và được cho là thiếu màu hoặc mù màu (mặc dù thuật ngữ thứ hai này có thể gây hiểu lầm; hầu như tất cả cá thể thiếu màu có thể phân biệt được ít nhất một số màu). Một số loại thiếu màu sắc là do sự bất thường về số lượng hoặc bản chất của các tế bào hình nón trong võng mạc. Những người khác (như chứng u sắc tố trung tâm hoặc vỏ não) là do dị thường thần kinh ở những phần não nơi diễn ra quá trình xử lý thị giác. trị của nó. .

Bản chất chính xác của nhận thức màu sắc ngoài quá trình xử lý đã được mô tả, và thực sự trạng thái của màu sắc như một đặc điểm của thế giới nhận thức hay đúng hơn là một đặc điểm nhận thức của chúng ta về thế giới – một loại chất lượng – là một vấn đề triết học phức tạp và liên tục. tranh chấp

Leave a Reply

Your email address will not be published.