Tính chất vật lý của màu sắc

Bức xạ điện từ được đặc trưng bởi bước sóng (hoặc tần số) và cường độ của nó. Khi bước sóng nằm trong vùng quang phổ khả kiến ​​(dải bước sóng mà con người có thể cảm nhận được, khoảng từ 390 nm đến 700 nm), nó được gọi là “ánh sáng khả kiến”.

Hầu hết các nguồn sáng đều phát ra ánh sáng ở nhiều bước sóng khác nhau; Quang phổ của nguồn là một phân bố cho biết cường độ của nó ở mỗi bước sóng. Mặc dù quang phổ của ánh sáng đến mắt từ một hướng nhất định xác định cảm giác màu sắc theo hướng đó, nhưng có nhiều sự kết hợp quang phổ hơn là cảm giác màu sắc. Trên thực tế, người ta có thể chính thức định nghĩa một màu là một loại quang phổ tạo ra cảm giác màu giống nhau, mặc dù các lớp này sẽ rất khác nhau giữa các loài khác nhau và ở mức độ thấp hơn giữa các cá thể trong cùng loài. Trong mỗi lớp như vậy, các thành viên được gọi là metamers có màu được đề cập. Có thể hình dung hiệu ứng này bằng cách so sánh sự phân bố công suất quang phổ của nguồn sáng và màu sắc thu được.

Màu quang phổ
Những màu sắc quen thuộc của cầu vồng trong quang phổ – được Isaac Newton đặt tên theo từ tiếng Latinh để chỉ sự xuất hiện hoặc sự xuất hiện vào năm 1671 – bao gồm tất cả những màu có thể được tạo ra bởi ánh sáng nhìn thấy chỉ có bước sóng duy nhất, quang phổ thuần túy hoặc màu đơn sắc. Bảng bên phải hiển thị các tần số gần đúng (tính bằng terahertz) và bước sóng (tính bằng nanomet) cho các màu quang phổ tinh khiết khác nhau. Các bước sóng được liệt kê được đo trong không khí hoặc chân không (xem chỉ số khúc xạ).

Bảng màu không nên được hiểu như một danh sách xác định — các màu quang phổ thuần túy tạo thành một quang phổ liên tục và cách nó được phân chia thành các màu riêng biệt về mặt ngôn ngữ là vấn đề của văn hóa và lịch sử (mặc dù mọi người ở khắp mọi nơi đã được chứng minh là cảm nhận màu sắc trong cùng chiều [2]). Một danh sách chung xác định sáu dải chính: đỏ, cam, vàng, lục, lam và tím. Quan niệm của Newton bao gồm màu thứ bảy, màu chàm, giữa xanh lam và tím. Có thể cái mà Newton gọi là màu xanh lam gần với cái mà ngày nay được gọi là lục lam, và màu chàm đó chỉ đơn giản là màu xanh lam đậm của thuốc nhuộm chàm được nhập khẩu vào thời điểm đó. [3]

Cường độ của một màu quang phổ, liên quan đến bối cảnh mà nó được xem, có thể thay đổi đáng kể nhận thức của nó; ví dụ: màu vàng cam cường độ thấp là màu nâu và màu vàng lục cường độ thấp là màu xanh ô liu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.